ดูภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติการ์ตูนแอนิเมชั่น พระมหาชนก

views
0%

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติการ์ตูนแอนิเมชั่น พระมหาชนก

พระมหาชนก เป็นชาดกเรื่องหนึ่งใน ทศชาติชาดก อันเป็นสิบพระชาติสุดท้ายก่อนพระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่แสดงถึง ความเพียรบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยในพระชาดกเรื่องนี้ จึงทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น เป็นมรดกทิ้งไว้สอนใจลูกหลานชาวไทย

From:
Added on: January 4, 2020